EPC Diagramları ile Süreç Modelleme

EPC (Event-driven Process Chain) Diagram

GİRİŞ Proje kapsamında uygulamaya yönelik teknik çözümlerin modellenmesi, getirilen çözümlerin proje ekibi arasında daha net anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, ihtiyaca yönelik sisteme eklenecek diğer çözümlerin doğru ve etkin şekilde entegre edilebilmesi açısından fayda sağlamaktadır. Bunun yanında olası çözümlerin geliştirilen sisteme göre değerlendirilebilmesi, tartışılabilmesi sağladığı diğer bir avantaj olmaktadır. Tenik çözümlerin yanında bilgi ve süreçlerin modellenmesi de önemlidir. Proje kapsamında bilginin toplanması, test edilmesi, değerlendirilmesi ve sonucunda üretilen bilginin entegre edilmesi yanında projedeki yönetim süreçlerinin modellenmesi de EPC diagramları ile mümkündür. Farklı programların EPC diagramları ile ilgili farklı çözümleri bulunmaktadır. Visio’da EPC eklentisi bulunmaktadır. Ancak open source başka programları da kullanarak kolayca modelleme yapabilirsiniz. EPC Diagram Eylem ve sonrasında ulaşılan durumun ve her bir durum ve eylemin birbirleri ile ilişkisinin görsel olarak grafiksel olarak gösterilmesi için EPC diagramları kullanılmaktadır. İş akışlarını gösteren bir diğer gösterim olan Flowchart’lara benzemesine rağmen buna göre daha fazla bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır. Olay ve durumları ve birbirleriyle ilişkisini göstermesi yanında aşağıda listelenmiş olan bileşenlere yönelik bilgiyi de okuyucuna sunar. 1. Eylem (Fonksiyon): Projenin temel bloklarını oluşturan tüm fonksiyonların listesini içerir. Projenin tamamlanması için sırayla gerçekleştirilmesi gereken temel aktiviteleri veya görevleri bu fonksiyon listesi tanımlar ve her bir fonksiyon dikdörtgen ile gösterilir. 2. Durum: Herbir fonksiyonu takip eden durumların listesini içerir. Bu durumlar, eylemler ile birbirine bağlanırlar ve altı köşeli kutularla gösterilir. 3. Bağlantılar: Eylem ve durumların birbirleriyle bağlanması veya birbirleriyle ilişkilerinin tanımlanması amacıyla kullanılırlar. Genel olarak AND, OR ve XOR kapıları kullanılarak ilişkiler tanımlanır. Ok işaretleri ile gösterilirler. 4. Sorumlu Birim: İlgili eylemi yapmakla sorumlu proje takımını tanımlar. 5. Bilgi ve Kaynaklar: Eylem sonrası üretilen bilgileri tanımlayabildiği gibi eylemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgileride tanımlamaktadır. Ayrıca bilgi sistemlerinide tanımlayan renkli olan dikdörtgenlerle gösterilirler. Aşağıda bir eylemi tanımlayan EPC diagramından örnek bir şekil yukarıda bahsedilenleri daha iyi anlatabilmek için seçilmiştir.

OrnekEPC.png

Şekil 1.1. Örnek EPC Diagramı

Yukarıdaki örnekte iş akışı siparişin alınması durumu ile başlıyor. Siparişin alınmasıyla Müşteri Hizmetleri CRM sistemini kullanarak Sipariş formunu kontrol ediyor. Sipariş Bilgisinin Kontrol Edilmesi eylemi sonrasında sipariş onaylanıyor durumuna geçiliyor ve onay formu oluşturuluyor. Başka bir proje kapsamında geliştirilen modelden bir parça aşağıdaki grafikte verilmiştir. EPC diagramların okuyucu tarafından kolay yorumlanabilmesi için XOR kapısı kullanılarak yapılan bir örnek verilmiştir. Bu EPC diagramına göre süreç eksik verinin bulunma durumu ile başlamaktadır. Bunu takiben ne kadar süre veri alınamadığının bakılmasına gerekmektedir. Bu fonksiyonun iki durumu bulunmaktadır. Ya uzun bir süre veri alınamama durumu ya da kısa bir süre veri alınamama durumu söz konusudur. XOR kapısı kullanılarak bu durum modele yansıtılmıştır. Eğer kısa zaman diliminde veri alınamadıysa eksik veri otomatik olarak Seiscomp3 uygulaması kullanılarak SeedLink üzerinden tamamlanmaktadır. Eğer uzun zaman diliminde alınamadıysa bu durumda GCF formatında sismik veriler kullanılarak Offline veriden tamamlama işlemi ULAKBİM birimi tarafından yapılacağı söylenmektedir.

OrnekEPCTDVM.png

Şekil 1.2. TDVM projesi EPC diagramından bir kesit

Bu bilgiler gözetilerek tüm işlemler EPC diagramları ile modellenebilmiş ve döküman yönetim sistemine konulabilmiştir. Bu dökümanda modelleme ile ilgili temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. EPC diagramları ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir