Kanvas İş Modeli

Bir iş fikrini hayata geçirmeden önce modellemek oldukça önemlidir. Birincisi fikir olgunlaşmamıştır, değişime açıktır ve zaman içerisinde uyarlamaya gidilmelidir. İkincisi fikri standartlara bağlı bir kağıda dökmek ve diğer insanlarla olabilirliğini tartışmak olanağını tanır. Bunu onlarca sayfa sürecek bir iş planı üzerinden yapmak oldukça zordur. Kanvas iş modeli, Yalın Girişimcilik akımında önemli yere sahip bir iş modelidir. Tüm bileşenleri tek bir sayfa üzerinden görebilmeniz büyük esneklik sağlar. Bu nedenle bu yazıda Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş Kanvas modelinden öğrendiklerimi sizlerle paylaşağım. Diğer bir deyişle Adil Oran hocamızın vermiş olduğu muhteşem eğitimden aklımda kalanları da burada yazacağım diyebilirim. Benim için çok faydalı bir eğitim olmuştu, sizler içinde umarım faydalı bir döküman olur.

Bu arada yazıya başlamadan Adil hocanın Kanvas iş modeli ile ilgili sayfasına özellikle bakmanızı öneririm, çünkü Kanvas iş modelinin türkçeye uyarlanmasına ve önemli kaynaklara bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Hatta google docs üzerinde hazırlanmış dökümanı kullanarak hemen iş planını bu modele göre hazırlamaya da başlayabilirsiniz.

Linki veriyorum: www.adiloran.com/kanvas Bunun yanında Yalın Girişimcilik, Genel İş modelleri ile ilgili de güzel bir eğitim oldu. Bununla ilgili kaynaklara da dilerseniz burdan ulaşabilirsiniz. http://www.slideshare.net/adiloran Adil hocayı da görmek isterseniz bu da selfiemiz. Ben nerdeyim derseniz, arkaya dogru bakip parlak olani bulmaniz lazim 🙂 Gelelim iş modelindeki eleman ve açıklamalara… Aşağıda bulabiliriniz.

Değer Önerileri:

Hangi müşteri kriterlerine hangi sıklıkta nasıl fayda sağlıyor? Birden fazla müşteri kriteri olması durumunda farklı öneriler olacaktır.

Acıları nedir, kazanımları ne olabilir, iyi düşünülmelidir. (pain & gain) Acılarını dindirici ağrı kesiciler sunmak vitamin vermekten her zaman daha iyidir, çünkü vitaminler ilk kısılacak kalemlerdir.

Müşteri Kesitleri:

Farklı amaçla, dağıtım kanalıyla, farklı sorunlara çözüm getirmeyle gibi durumlarda farklı segmentler oluşur. Herkese hitap eden bir ürün muhtemelen hiç kimseye hitap etmiyordur, bu nedenle müşteri iyi tanımlanmalıdır. (get out of building)

Kanallar:

Ürün nasıl ulaştırılacak? Mesela kitap satışı internet üzerinden yapılacak. Ya da kozmetik ürünleri AVON modeliyle müşteriye ulaşacak gibi. Ancak burada üzerinde durulması gereken Pareto ilkesine bağlı olarak satışların %80’i ürünlerin %20’sini oluşturmaktadır. Bu %20’lik kısım kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır. Müşteriye ulaşmaya diğer örnekler online satış, reklamlar (bilboard, sms, tv reklam vb) verilebilir.

Google reklam hizmeti ile kaç kişinin örneğin sitenizi ziyaret ettiğini, bunlardan kaçı ne kadar kaldığı, kaçı müşteriniz oldu gibi hizmetler alınabilir.

Müşteri İlişkisi:

How do you get, keep and grow it (CRM)

Bazı örneklerde müşteri ilişkisi çok kısıtlıdır. Örn: Simitçi, müşterisi ile ilgili pek bilgiye ihtiyacı yok

Banka örneğinde ise farklı şekillerde müşteri ilişkisi bulunmaktadır. ATM üzerinden müşteri ilişkisi oldukça sınırlıyken özel bankacılık adında şubede yürütülen ilişki kapsamlıdır. Bu beraberinde kuruma ek maliyette getirir. Big Data konseptinde müşteriye özel indirimlerde burada tanımlanabilir.

How do you get – Vitrin, reklam, billboard üzerinden ulaşmak. Ayrıca, Yeni müşteri elde etme maliyeti, bir müşteriyi tutma maliyeti ile kıyaslanır. Genelde düzenli müşterilerin getirdiği gelir ile müşteri tutma maliyeti hesaplandığında bu hesap yeni müşteri elde etme maliyetinden düşüktür. Bu nedenle var olan müşteriye yönelik kampanyalar fayda sağlayabilir.

How to you keep – loyalty card, promosyon, indirim kuponları, otomize işlemler (bebek bezinin düzenli postalanması gibi) işler müşteriyi tutmak içindir.

How to you grow – Müşterilerin aynı zamanda satış temsilcisi gibi kullanıldığı model buna bir örnek olabilir. Dropbox’ta her müşteri getirene yeni bir alan tanımlanması buna örnek verilebilir.

Gelir Kaynakları:

Klasik ve evrilen gelir kaynakları olmak üzere ikiye ayrılabilir. 1000 tane A ürününü birim fiyatı 10 liradan satacağım demek sabit gelir kaynağıdır. Evrilen gelir kaynağına gmail örneği verilebilir. 1GB altı bedava iken üzerine ek ücret ödemek gerekiyor. Yada yine Google’ın arama motoru örneğinde olduğu gibi geliri doğrudan kullanıcı yerine reklam firmalarından elde etmesi gibi.

Fiyatlandırma yaparken maliyetim bu, üzerine %10 gibi kar koyup satarım demek her zaman mantıklı değil, bunun yerine aralık vermek daha akıllıca olabilir. Maliyetim bu, alt sınırımda bu denebilir. Üst sınır ise müşteriye kattığınız değere göre belirlenip fiyatlandırılabilir.

Kilit Kaynaklar:

İş modelinin çalışabilmesi için gerekli kilit kaynaklardır.

Kilit Etkinlikler:

Yazılım, tasarım, AR-GE, Pazarlama gibi öğelerdir. Hangisi önemli, hangisi iyi yapılmalı sorusunun cevabıdır. Nelerin yapılması zorunludur?

Kritik Ortaklar:

Eğer ürününüz Migros gibi bir market üzerinden kullanıcıya sunulacaksa burada Migros sizin için kritik ortağı oluşturmaktadır. İşin bir kısmının outsource olarak yaptırılmasıdır bir yerde denebilir.

Maliyet Yapısı:

İşi yapmanın sabit maliyeti yanında değişken maliyetide vardır. Eğer bir iş satış yaptıkça maliyet çıkartıyorsa tercih edilir ve değişken maliyet olarak adlandırılır. Böylece satış yaptıkça maliyet karşılanır. Hatta maliyetde outsource ile başkasına yaptırılabiliyorsa bu hiçte fena bir model değildir. SecureDrive örneğinde araçların temini buna örnek verilebilir. Bankalar ise bu fonun karşılanmasında kritik ortaklardır. Hem de bedava reklam kaynağı.

GENEL İŞ MODELLERİ

Eğitimden aklımda kalan farklı iş modelleri ve örnekleri…

1. Yem ve Kanca Modeli

İlk önce tanıştırma amaçlı ucuz veya ücretsiz ürün kullanıma sunulur. Müşterisi olduktan sonra fiyat artırılır ve kar elde edilmeye başlanır. Fiyatı 70 lira olup kartuşu bir o kadar olan yazıcılar, tıraş bıçakları (makinesi ve jiletlerin ayrı satışı) bu modele örnek verilebilir.

2. Fremium Modeli (Free + Premium)

Ücretsiz ve ayrıcalıklı modeli tanımlar. Bilgisayar oyunlarının ücretsiz kurulup oynanmaya başlanması, ancak belirli seviyeleri geçebilmek için (ayrıcalık kazanmak için) ücret talep edilmesi buna örnektir. Ücret yerine oyunun sosyal medyada reklamı veya yeni bir müşterinin kazandırılması ise ücret yerine elde dilecek diğer gelirlerdir.

3. Bağlantı Platformu

Farklı müşteri grupları arasında bağlantıyı tanımlar. Örneğin Facebook modelinde iki kullanıcı grubu vardır, biri doğrudan hesabı kullanıcılardır, diğeri ise reklam verici firmalardır. Kullanıcılara hizmet ücretsiz verilirken reklam isteyenlere kullanıcı bilgileri ücretli hizmet verilerek bir iş modeli oluşturulur.

İş modeli oldukça önemlidir, çünkü buna göre tüm tasarım ve süreç baştan sona yenilenir. Dropbox, Skype, Linkedin gibi ürünlerin günümüzden farklı bir iş modeliyle yapıldığını düşünün. Üründeki değişimleri kolayca hayal edebilirsiniz. Bu yüzden başarıya ulaşmak için iş modeli oldukça önemli.

YALIN GİRİŞİMCİLİK

Bir işletmede faaliyetleri değer yaratan/ değer yaratmayan diye ikiye ayırıp yaratmayanları atmak, yaratanları ise kaynakları verimli kullanarak yapmaktır. “Müşterinin istediği şeyi yap” dayanak noktasıdır. Bu noktada girişimcinin sunmak istediği hizmet veya ürünle ilgili kendisine aşağıda ki soruları sorması gerekmektedir.

– emin misin?

– nereden biliyorsun?

– kanıtların var mı?

İş fikrine ait Kanvas modelini oluştur. Varsayımları üret. Önem sıralamasını yap. En önemlileri test et. Modeli güncelle. Varsayımları, fikrin uzun bir süre sonra ortaya çıkacak ürün oluşmadan test etmenin pekçok yöntemi vardır. Bunları aşağıda sıralamadan evvel bu model aslında hızlı başarısızlık olarak adlandırılır. Hızlı başarısız olmanın neresinde fayda var demeyin, onca emek ve para harcadıktan sonra ürünü elde ettikten sonra başarısız olmasını hiç tercih etmezsiniz. Süreç boyunca farklı başarısızlıkları yaşayarak iş modelinizi güncellemeniz ve sonunda başarılı bir modele ulaşmanız çok daha mantıklıdır. Gelelim test etme yöntemlerinden bazılarına.

1. Minimum Value Product (MVP): Bir ürünü/servisi yansıtacak minumum özelliklere sahip prototip diye tanımlanabilir sanırım. Doğrulama yapmak için bir prototip yeterli olabilir. İnternette farklı ürünlere ait pekçok MVP videosu bulunabilir. Örn: Dropbox Hem ürüne olan ilgiyi test etmek, hemde ürün ortaya çıkmadan gösterilen ilgiye göre yatırım almaya çalışmak dropbox örneğinde çalışmıştır. Doğrudan yatırım alamayan bu iş fikri, MVP videosu hazırlandıktan sonra yüzbinlerce insanın birkaç günde izlemesi ve ürünle ilgili gelişmelerden haberdar olmak istemesi başta yatırım alamayan bir iş fikrinin yatırım alabilmesini sağlamıştır.

2. Wizard of OZ: Varmış gibi bir sistem yapıp insanlara kullandırıp doğrulamaya çalışılır. Akıllı alışverişlistesi buna örnek verilebilir. Sanki sistem tüm marketlerdeki kampanyaları tarıyormuş ve ona göre bir liste oluşturuyormuş gibi simule edilir, ancak aslında yapılan tüm iş manueldir (concierge). Kullanıcının davranışı incelenerek böyle bir iş fikrinin tutup tutmayacağı ürün ortaya çıkmadan test edilmiş olunur.

3. A-B Sınamaları: Satışı artıran ürünün özelliğini bulmakta kullanılabilir. Her defasında temel üründen birşey değiştirilip satışa sunulur. Test edilir ve hangisinin daha iyi olduğu bulunmaya çalışılır.

EPC Diagramları ile Süreç Modelleme

EPC (Event-driven Process Chain) Diagram

GİRİŞ Proje kapsamında uygulamaya yönelik teknik çözümlerin modellenmesi, getirilen çözümlerin proje ekibi arasında daha net anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, ihtiyaca yönelik sisteme eklenecek diğer çözümlerin doğru ve etkin şekilde entegre edilebilmesi açısından fayda sağlamaktadır. Bunun yanında olası çözümlerin geliştirilen sisteme göre değerlendirilebilmesi, tartışılabilmesi sağladığı diğer bir avantaj olmaktadır. Tenik çözümlerin yanında bilgi ve süreçlerin modellenmesi de önemlidir. Proje kapsamında bilginin toplanması, test edilmesi, değerlendirilmesi ve sonucunda üretilen bilginin entegre edilmesi yanında projedeki yönetim süreçlerinin modellenmesi de EPC diagramları ile mümkündür. Farklı programların EPC diagramları ile ilgili farklı çözümleri bulunmaktadır. Visio’da EPC eklentisi bulunmaktadır. Ancak open source başka programları da kullanarak kolayca modelleme yapabilirsiniz. EPC Diagram Eylem ve sonrasında ulaşılan durumun ve her bir durum ve eylemin birbirleri ile ilişkisinin görsel olarak grafiksel olarak gösterilmesi için EPC diagramları kullanılmaktadır. İş akışlarını gösteren bir diğer gösterim olan Flowchart’lara benzemesine rağmen buna göre daha fazla bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır. Olay ve durumları ve birbirleriyle ilişkisini göstermesi yanında aşağıda listelenmiş olan bileşenlere yönelik bilgiyi de okuyucuna sunar. 1. Eylem (Fonksiyon): Projenin temel bloklarını oluşturan tüm fonksiyonların listesini içerir. Projenin tamamlanması için sırayla gerçekleştirilmesi gereken temel aktiviteleri veya görevleri bu fonksiyon listesi tanımlar ve her bir fonksiyon dikdörtgen ile gösterilir. 2. Durum: Herbir fonksiyonu takip eden durumların listesini içerir. Bu durumlar, eylemler ile birbirine bağlanırlar ve altı köşeli kutularla gösterilir. 3. Bağlantılar: Eylem ve durumların birbirleriyle bağlanması veya birbirleriyle ilişkilerinin tanımlanması amacıyla kullanılırlar. Genel olarak AND, OR ve XOR kapıları kullanılarak ilişkiler tanımlanır. Ok işaretleri ile gösterilirler. 4. Sorumlu Birim: İlgili eylemi yapmakla sorumlu proje takımını tanımlar. 5. Bilgi ve Kaynaklar: Eylem sonrası üretilen bilgileri tanımlayabildiği gibi eylemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgileride tanımlamaktadır. Ayrıca bilgi sistemlerinide tanımlayan renkli olan dikdörtgenlerle gösterilirler. Aşağıda bir eylemi tanımlayan EPC diagramından örnek bir şekil yukarıda bahsedilenleri daha iyi anlatabilmek için seçilmiştir.

OrnekEPC.png

Şekil 1.1. Örnek EPC Diagramı

Yukarıdaki örnekte iş akışı siparişin alınması durumu ile başlıyor. Siparişin alınmasıyla Müşteri Hizmetleri CRM sistemini kullanarak Sipariş formunu kontrol ediyor. Sipariş Bilgisinin Kontrol Edilmesi eylemi sonrasında sipariş onaylanıyor durumuna geçiliyor ve onay formu oluşturuluyor. Başka bir proje kapsamında geliştirilen modelden bir parça aşağıdaki grafikte verilmiştir. EPC diagramların okuyucu tarafından kolay yorumlanabilmesi için XOR kapısı kullanılarak yapılan bir örnek verilmiştir. Bu EPC diagramına göre süreç eksik verinin bulunma durumu ile başlamaktadır. Bunu takiben ne kadar süre veri alınamadığının bakılmasına gerekmektedir. Bu fonksiyonun iki durumu bulunmaktadır. Ya uzun bir süre veri alınamama durumu ya da kısa bir süre veri alınamama durumu söz konusudur. XOR kapısı kullanılarak bu durum modele yansıtılmıştır. Eğer kısa zaman diliminde veri alınamadıysa eksik veri otomatik olarak Seiscomp3 uygulaması kullanılarak SeedLink üzerinden tamamlanmaktadır. Eğer uzun zaman diliminde alınamadıysa bu durumda GCF formatında sismik veriler kullanılarak Offline veriden tamamlama işlemi ULAKBİM birimi tarafından yapılacağı söylenmektedir.

OrnekEPCTDVM.png

Şekil 1.2. TDVM projesi EPC diagramından bir kesit

Bu bilgiler gözetilerek tüm işlemler EPC diagramları ile modellenebilmiş ve döküman yönetim sistemine konulabilmiştir. Bu dökümanda modelleme ile ilgili temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. EPC diagramları ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.