Akademik Çalışmalar

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan bir dönem sonra ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Tıp Bilişimi bölümünde yüksek lisansa başladım. Özellikle görüntü işleme konusunda bir seri ders aldım. Matlab kullanarak CT, MR gibi görüntülerin iyileştirilmesi, bölütleme işlemlerinin yapılması, projeksiyonun oluşturulması üzerine çalıştım. Grafik algoritmalarının Hadoop üzerinde paralelleştirerek çözülmesi üzerine Biyoinformatik alanında çalıştım ve 244 çekirdekli bir küme üzerine Apache Hadoop kurup yapılandırdım. MapReduce programlama mantığı ile HDFS üzerinde Java ile yazılımı geliştirerek 2011 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Aynı yıllarda Nörobilim alanında beyin korkteks altı bölgede bölütlemenin iyileştirilmesi üzerine bir çalışma yaptım. Yaptığımız her iki çalışma da IEEE destekli konferanslarda kabul aldı.

Bir dönem mola verdikten sonra aynı bölümde doktoraya başladım. Hem kendi bölümümden hem de Bilişim sistemleri ve Bilişsel Bilimler üzerine özellikle bilgisayar teknolojileri üzerine dersler aldım. Örüntü tanıma ve veri madenciliği alanını seçerek yeterliliği verdim. Abdominal Aort Anevrizması olan hastalarda rüptur olma riskinin modellenmesi üzerine çalışmalarımı sürdürmekteyim. Görüntü işleme (aort damarının 3D modellenmesi), akışkanlar dinamiği (kan akışının uyguladığı basınç) ve hastaya özgü risk saptama (örüntü tanıma) üzerine çalışmalarımı yoğunlaştırmaktayım.


Bilimsel Makale ve Tezler
  • E.Akkoyun, T.Can, “Parallelization of the functional flow algorithm for prediction of protein function using protein-protein interaction networks”, “High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011 International Conference on”, 56 – 62, 2011
  • Akkoyun, E., “Parallelization of Functional Flow to Predict Protein Functions,” Middle East Technical University, Ankara, 2011. (M.Sc. Thesis)
  • U. Ciftcioglu, E. Akkoyun, D. Gokcay, “Improvement of Segmentation in Sub-cortical Area in MR images of the Brain”, “BIYOMUT: 2009 14TH NATIONAL BIOMEDICAL ENGINEERING MEETING”, 83-86, 2009
  • Sip Üzerinden Mobil Ortamda Anlık Mesajlaşma, Bitirme Projesi, 2007

Alınan Eğitimler
  • Hesaplamalı Bilimlerde GPU Teknolojileri ve Genel Amaçlı GPU Programlama (Ankara, Türkiye)
  • Regional SEE-GRID-2 Training (Sofya, Bulgaristan)
  • GridKA School (Karlsruhe, Almanya)
  • Unix/Linux Güvenlik Eğitimi (Ankara, Türkiye)
  • Microsoft Türkiye Yaz Okulu (İzmir, Türkiye)