Dosya ve Dizinlerin Karşılaştırılması

Dosya / Dizinlerin Karşılaştırılması

Bilindiği üzere diff komutu iki dosya arasındaki farkları listelemesi açısından oldukça faydalı bir komuttur. Karşılaştırılacak iki dosya satır satır karşılaştırılır ve farklar sonuç ekranına bastırılır. Dosyaların kıyaslanmasında diff komutu kullanılabileceği gibi klasörlerin içerisinde aynı isimlerde yer alan dosyalarında içerikleri özyinelemeli şekilde karşılaştırılıp dilenirse sonuçlar ekrana bastırılabilir ya da sadece farklı olan dosyaların sadece isimleri listelenebilir. Bunun için diff komutu aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır.

Diff komutunun çalışma şeklini özetlemek gerekirse karşılaştırılacak dosyalardan ilkinde hangi değişiklikler yapılırsa ikinci dosya elde edilir bilgisini üretir. Aşağıdaki gibi iki dosyanın karşılaştırılacağını varsayarsak diff komutunun çıktısı şu şekilde olacaktır.
Dosya1   Dosya2  
çıktı aşağıdaki gibi olacaktır. 2,4c2,4 satırı önemlidir. Burada ilk dosyanın 2. satırından başlayıp 4. satırına kadar değişiklik yapıldığında ikinci dosyanın 2.satırından 4.satırına kadar olan kısmı benzerleştirilip aynı olacağını söylemektedir. “<” karakteri ilk dosyada olan satırları “>” ikinci dosyada olan satırları göstermektedir. c karakteri (change) satırda değişiklikle, a karakteri (added) satır eklenerek, d karakteri (delete) ise satır silinerek diğer dosyanın aynısına ulaşabileceğini göstermektedir.
Yukarıdakı gibi bir dosyanın çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 2a3, ilk dosyanın 2.satırından sonra ikinci dosyanın 3.satırının eklenmesi ile aynı duruma gelineceğini göstermektedir. İnternette daha pek çok örnek bulunmaktadır, dosyaları hazırlayıp komutun çıktılarını tek tek koymaktansa internetten bulduğum örneği kullanmayı tercih ettim. Kaynak aşağıda verilmiştir. Kaynak: Computer Hope

Dilek Ağacı

Dilek ağacı; yer, yeraltı ve gökten oluşan 3 ekseni temsil eden ve eski Türk geleneğine göre farklı alemleri işaret eden bu eksenlerde şamanların yolculuk yapmasına olanak tanıyan ağaçtır. Anadolu’da zaman zaman gördüğümüz dilek tutup çaput bağlama bu geleneğe dayanır. Bu yüzden türkülerimizde de yer alır.

“Halk Kültüründe Doğa, Dilek Ağacı” teması ile yola çıkan ODTÜ TBHT (Türk Halk Bilimi Topluluğu) kültürümüzdeki zenginlikleri sunan güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Tamda bir ağaç sizden bir orman bizden kampanyası ile binlerce fidanın Ankara’mıza kazandırıldığı günün akşamında. Anadolu’nun her bir farklı köşesine farklı dillerde aynı duygularla bizleri götürdü.

Elbette bundan daha fazlasıyla dolu bir akşamdı. Doğadan uzak, yapay şehirlere hapsettiğimiz hayatımızı, samimiyetten uzak gösteriş dolu yaşantımızı, içini boşalttığımız sevgi anlayışımızı sorgulatan güzel bir etkinlikti. Yılın farklı zamanlarında farklı temalarla karşımıza çıkan diğer etkinliklere, değerlerinize yönelik kendinizce bir şeyler bulacağınıza inandığımdan bulunmanızı tavsiye edebilirim.